Kezdőlap

Tomasics Miklós, koranai Tomašić (Zágráb, 1864. jan. 13.Trestyerovác, Zágráb vm., 1918. máj. 29.): jogász, egyetemi tanár, horvát–szlavón–dalmát miniszter, horvát bán. A bp.-i, bécsi és zágrábi egy.-en jogot végzett. Horvát–szlavón–dalmát miniszteri titkár (1890), a nemzetgazdaság és politika rendes tanára a zágrábi tudományegyetemen (1892). Az ogulini ker. képviselője a horvát–szlavón szaboriban (1892–1903) és a magyar ogy.-ben (1896–1903). Horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli miniszter (1903. jún. 27.–nov. 3.), 1906-tól a Horvát Nemzeti Párt elnöke, Horvát-, Szlavón- és Dalmátország bánja (1910. febr. 5.–1912. jan. 19.), a főrendiház tagja (1910–12, 1914–18). – F. m. Fundamenta juris publici regni Croatiae (I., Zágráb, 1906).