Kezdőlap

Tombor Jenő (Nyitra, 1880. márc. 3.Bp., 1946. júl. 25.): vezérezredes, honvédelmi miniszter. 1899-ben végzett a Ludovika Ak.-n, utána a bécsi hadiik.-n tanult. Az I. világháború végén vezérkari alezredes. A Tanácsköztársaság idején a hadügyi népbiztosság vezérkari főnöke. Stromfeld Auréllal együtt részt vett a felvidéki hadműveletek előkészítésében. A tanácshatalom bukása után rövid időre letartóztatták és vádat emeltek ellene. Bár a bíróság felmentette, a honvédelmi min. nyugdíjazta. Ezután beiratkozott az egy.-re és megszerezte a gyógyszerészi, majd a vegyészdoktori oklevelet. Az 1930-as években újságíró; BajcsyZsilinszky Endre lapjának, a Szabadságnak és 1938-tól a Magyar Nemzetnek volt külső munkatársa. A II. világháború idején írt kommentárjai a fronthelyzetről a német és a m. hadijelentések, ill. a hábarús kilátások szkeptikus. megítélésére ösztönöztek. 1945 után rehabilitálták, vezérőrnagyi, ill. később vezérezredesi rangot kapott. 1945. nov.-ben a Kisgazdapárt ogy.-i képviselője, 1945. nov.-től haláláig honvédelmi miniszter volt. – Irod. Pethő Tibor: Húsz éve halt meg T. J. (Magyar Nemzet, 1966. 175. sz.).