Kezdőlap

Tomka Ágoston (Bp., 1892. febr. 7.Pannonhalma, 1976. okt. 7); jezsuita hitszónok, író, Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú unokája. Teológiai tanulmányait Temesvárott végezte, ahol 1914-ben pappá szentelték. Resicabányán, Nagykikindán és Temesváron volt káplán. 1930-ban belépett a jezsuita rendbe. 1930-tól Bp.-en lelkigyakorlat-vezető és hitszónok. A jezsuita rend feloszlatása (1950) után Újpesten, majd Nagykovácsiban kisegítő lelkész, néhány évig a nógrádverőcei szociális otthon lelkésze. 1970-től haláláig a pannonhalmi szociális otthon lakója volt. – F. m. Modern hitvédelmi kérdések (Bp., 1939); Szenes Péter tanulmánya (Bp., 1939); A nagyság varázsa (r., Bp., 1940); A világdinamó (r., Bp., 1941); Salamon kincse (r., Bp., 1942); Mit beszéltem diákjaimnak az Istenről? (Bp., 1942); Csodák égen és földön (Bp., 1942); Mit beszéltem diákjaimnak az életről? (Bp., 1943); A Fekete rét örökösei (r., Bp., 1944).