Kezdőlap

Tomka-Szászky János (Folkusfalva, 1700Pozsony, 1762. aug. 26.): ev. lelkész, történész, földrajztudós. Tanulmányait Jénában végezte, majd Győrben ev. lelkész és tanár. 1732-ben Pozsonyba került az ev. gimn.-ba, s itt Bél Mátyás mellett dolgozott. Az isk.-ban többek között Mo. történelmét tanította. Magyar önképzőkört is szervezett. 1747 – 60 között a gimn. rektora. Mint tudós Bél tanítványai közé .tartozott. Elsőnek írta meg Mo. középkori történeti földrajzát Anonymus alapján. – F. m. Liber de ritu explorandae veritatis per iudicium feni ardentis (Posonii, 1740); Hodegus in Prisci rhetoris Attilam (Posonii, 1745); Introductio in orbis hodierni geographiam… (Posonii, 1748); Conspectus introductionis in notitiam regni Hungariae geographicam historicam… (Posonii, 1759); Introductio in geographiam Hungariae antiqui et medii aevi (Posonii, 1781). – Irod. T: Sz. J. (Tudományos Értekező, I., Pest, 1862.)