Kezdőlap

Tomkó József (Sárospatak, 1930. márc. 21.Bp., 1988. aug. 30.): tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1964). A sárospataki ref. tanítóképzőben, majd 1950-52-ben a Bp.-i Pedagógiai Főisk.-n tanult. 1955-ben az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Természettudományi Karán matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. 1956-tól a BME Villamosmérnöki Kar matematikai tanszékén dolgozott mint tanársegéd, 1960-tól a moszkvai Lomonoszov Egy. valószínűségelméleti tanszékén. 1964-től az MTA Számítástechnikai Központjának tudományos munkatársa, 1968-tól főmunkatársa. Témája a valószínűségelméleti és a matematikai statisztika alkalmazási köre volt. 1973 szept.-étől a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy. valószínűségszámítási és alkalmazott matematikai tanszékének docense. 1974. dec.-től a tanszék vezetője. Ezzel egyidőben az MTA SZTAKI számítógépes matematikai statisztika osztályán is dolgozott. 1980-81-ben a moszkvai Szteklov Matematikai Intézet tudományos főmunkatársa. 1983-tól a BME Gépészmérnöki Kar matematikai tanszékének docense, 1987-től a BME Matematika Tanszékcsoport gépészmérnök kari matematikai tanszéknek vezetője. Fő kutatási területei: a valószínűségelmélet alkalmazási területén a tömegkiszolgálás-elmélet, a megbízhatóság-elmélet, a nagygépek operációs rendszereinek matematikai eszközökkel való vizsgálata. Tudományos érdeklődése kiterjedt a sztochasztikus szimulációra (Monte-Carlo módszer), valamint ennek alkalmazási szoftverjére is. M. és idegennyelvű folyóiratokban publikált.– F. m. A Markov folyamatok elemei és néhány operációkutatási vonatkozása. Az operációkutatás matematikai módszerei (Bp., 1968); Sztochasztikus folyamatok (Debrecen, 1977); Point Processes and Queuing Problems (Bártfai Pállal, Amszterdam-Oxford-New York, 1981).