Kezdőlap

Tomori Anasztáz, Theodorovits (Dunaföldvár, 1824. máj. 1.Bp., 1894. okt. 8.): mérnök, a magyar tudományos és művészeti élet mecénása, az MTA l. tagja (1858). Pesten mérnöki tanfolyamot végzett. 1853-ban a nagykőrösi gimn. matematikatanára, Arany János tanártársa. 1854-ben hatalmas örökséghez jutott, tanári állásáról lemondott és vagyona nagy részét a tudományok és művészetek támogatására fordította. Új drámák megírására pályadíjakat tűzött ki, irodalmi vállalatokat, reászoruló művészeket támogatott, szobrokat emeltetett. Az MTA-nak tízezer forintot hagyott matematikai művek díjazására, ő tette lehetővé, hogy Shakespeare összes műveit magyarul kiadhatta a Kisfaludy Társaság, amelynek egyik alapító tagja volt. – F. m. Emlékkönyv a magyar irodalomból (idézetgyűjtemény, Pest, 1852); Elemi mennyiségtan (Pest, 1854). – Irod. Csányi László: Egy mecénás arcképe (Tolna-Megyei Népújság, 1964. 69. sz.); Magyar László: A nagykőrösi mecénás (Pestmegyei Hírlap, 1964. 259. sz.).