Kezdőlap

Tompa József, Techert (Bp., 1905. nov. 12.Bp., 1990. márc. 30.): nyelvész, a nyelvtudomány doktora (1971), Lovas Rózsa filológus férje. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. Pályáját vidéki középisk. tanárként kezdte, majd Bp.-en a Trefort u.-i Gyakorló Gimn.-ban vezető tanár volt. 1952-től az MTA Nyelvtudományi Int.-ében működött, ahol tudományos osztályvezető volt. Szakterülete, a leíró nyelvtan mellett kutatta a m. nyelv karakterére jellemző vonásokat, a nyelv új grammatikai fejlődését. Kiterjedt érdekelődése a nyelvtörténetre, a tudománytörténetre, az irodalmi nyelv stílusára és a helyesírásra. Jelentős volt nyelvművelő munkássága. Írt tankönyveket Győry Jánossal, Alszeghy Zsolttal. Tagja volt a Magyar Nyelv c. folyóirat szerk. bizottságának. Szerk.-je volt A mai magyar nyelv rendszere (Bp., 1961-62) c. kétkötetes műnek. – M. A Bécsi Kódex hangtanához (Bp., 1929); Csokonai nyelvi forrásai (Bp., 1937); Kis magyar nyelvkönyv (Bp., 1941, németül Leipzig-Bp., 1972, 1985); Magyar nyelvismeret (Bp., 1948); A névszói kötőhangzó szófajmegkülönböztető szerepe (Bp., 1957); Művészi archaizálás és a régi magyar nyelv (Bp., 1972); Simonyi Zsigmond (Bp., 1975); Anyanyelvi olvasókönyv. Rendszer és mozgás mai nyelvünkben (Bp., 1976); Anyanyelvünk védelmében (Magy. Nyelvőr. 1981. 2. sz.).– Irod. Rácz Endre: T. J. köszöntése (Magy. Nyelv, 1986. 4. sz.); Rácz Endre: Meghalt T. J. (Magy. Nemzet, 1990. ápr. 7.); Lakó György: T; J. (Magy. Nyelv, 1991. 1. sz.); B. Lőrinczy Éva: Egy grammatikus halálára (Élet és Irod., 1990. 16. sz.); Szende Aladár: T. J. (Magy. Nyelvőr, 1991. 1-2. sz.).