Kezdőlap

Torkos János (16. sz.): erdélyi versszerző. História az Absolonról (1561) c. bibliai históriája maradt ránk. Életéről semmi adat nem maradt fenn. Énekét Bornemisza Farkasnak, Izabella s János Zsigmond tanácsosának ajánlotta latin nyelvű versfőszövegében. Megjelent Szilády Áron szövegkiadásában (Régi Magy. Költők Tára, VII., Bp., 1912). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).