Kezdőlap

Torma Zsófia (Csicsókeresztúr, 1840Szászváros, 1899. nov. 14.): ősrégész, ~ József leánya. Kutatásait főleg Hunyad vm. – ben végezte. Rómer Flóris felhívására Tordos őstelepét kezdte ásatni. A Déva környékén feltárt őstelepek leletei külföldön is feltűnést keltettek. – F. m. A tordosi őstelep és hazánk népe ősmythosának maradványai (Hunyad vm. monográfiájában, Bp., 1897); Hunyad vármegye -földjének története az őskortól a honfoglalásig (Hunyad vármegye monográfiájában, Bp., 1902). – Irod. T. Zs. gyűjteményéről (Vasárnapi Újság, 1882. 625. sz.); T. Zs. (Erdélyi Múzeum, 1899); Téglás Gábor: T. Zs. emlékezete (A Hunyad megyei Történeti és Régészeti Társulat évk. Déva, 1901); Hermann Antal: T. Zs.-ról (A Hunyad megyei Történeti és Régészeti Társulat évk. Déva, 1901); Roska Márton: A T. Zs. – gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában (Kolozsvár, 1941).