Kezdőlap

Tormássi János, Tormássy (Kecskemét, 1745. jan. 28.Halas, 1814. aug. 12.): ref. püspök, egyháztörténész. A genfi egy.-en végzett teológiai tanulmányokat. Hazatérte után 1771-től kecskeméti, 1777-től halasi lelkész, 1808-tól a Duna melléki ref. egyházkerület püspöke. – F. m. Egynéhány predikátziók… (Pest, 1791); A Duna melléki ref. egyház-kerület története (közli Fábián Mihály, Sárospatak, 1861); Halas város és eklézsiája históriája (Kecskemét, 1875).