Kezdőlap

Tormay Béla, Krenmüller (Szekszárd, 1839. okt. 10.Bp., 1906. dec. 29.): mezőgazdász és állatorvos, az MTA l. tagja (1899). ~ Cecil és ~ Géza apja. Pesten gazdasági gépészetet és kertészetet tanult, 1855-től uradalmakban működött. 1858 – 59-ben a pesti orvoskari egy.-en biológiai tanulmányokat folytatott és állatorvosi képesítést szerzett. 1861-ben a pesti állatgyógyintézetben tanársegéd, 1865-től segédtanár, 1868-tól a keszthelyi orsz. gazdasági tanintézetben r. tanár, 1869-től a debreceni gazdasági tanintézet ig.-ja. 1873-ban megbízást kapott az állatgyógyintézet állattenyésztési tanszékének megszervezésére, majd 1875-ben – az akkor ak.-i rangra emelt – szakiskola ig.-ja lett. 1880-ban a földművelésügyi min.-ban megszervezte az állategészségügyi osztályt. 1885-ben Mo. összes gazdasági szakisk.-jának főig.-ja lett. 1904-ben vonult nyugdíjba. Irányításával indult meg Mo.-on a rendszeres tenyésztő munka állattenyésztésünk számos ágában. Széles körű szakirodalmi és népszerűsítő munkásságot fejtett ki. Az országos állatorvosi egyesület első elnöke volt. – F. m. Lófogtan (Pest, 1862); Általános állattenyésztéstan (Pest, 1871); A falusi lótenyésztés (Debrecen, 1873); A szarvasmarhafajokról… (Bp., 1874); A szarvasmarha és tenyésztése (Bp., 1877); A tenyész-szarvasmarhák, juhok és sertések… (Bp., 1885); Az átörtökítés (Bp., 1891); A mezőgazdát is érdeklő néhány városi ügyről (Bp., 1891); A háziállatok tenyésztése (Bp., 1896); Mezőgazdasági vezérfonal… (Bp., 1896); Állatorvosi feladatok a köztenyésztés terén (Bp., 1902); Lótenyésztésünket illető nézetek (Bp., 1904). – Irod. Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896 (Magyaróvár, 1897); Guoth György: T. B. emlékezete (Állatorv. L. 1915. 16. sz.); Ráth István: T. B. (MTA Emlékbeszédek, XVI., Bp., 1915); Márkus József: Megemlékezés T. B.-ról (Magy. Állatorv. L. 1965. 11. sz.).