Kezdőlap

Tost Ferenc (Temesvár, 1875Bp., 1933. okt. 26.): kertész. Temesvárott az építőipari isk. elvégzése után kertészetet tanult Bp.-en, majd Triesztben es Bécsben. 1897-ben visszatérve Bp.-re a budai udvari kertészetben, majd 1900-ban a Mauthner-magkereskedésben helyezkedett el. 1905-ben sógorával önállósította magát. 1912-ben megalapította a Magyar Kereskedő Kertészek Orsz. Szövetségét, majd 1913 – 24-ben kiadta A Magyar Kereskedő Kertész e. szaklapot. Megindította a Tost Kertészeti Hirdetője c. lapját (1920 – 1949). – Irod. Betnár Béla: A magyar kertészet és külföldi kapcsolatai (Bp. – Drezda – Aalsmeer, 1927); T. F. (Növényvédelem, 1933.)