Kezdőlap

Tót Lőrinc (?? , 1349. ápr. 26. előtt): tárnokmester. A Csák nemzetség Dunántúlon és Szlavóniában birtokos ágából származott, kezdettől fogva az Anjouk híve volt. 1344 – 46-ban tárnokmester, semptei várnagy, 1343 – 49-ben nyitrai, barsi, soproni vasi és varasdi ispán. A kir. zászlótartójának tisztségét is viselte. – Irod. Pór Antal: T. L. (Századok, 1891. 5. sz.)