Kezdőlap

Tótfalusi Miklós (Aszaló, 1811. nov. 12.Bp., 1879. jan. 16.): gyümölcstermesztő, orvos. A budai egy.-en szerzett 1838-ban orvosdoktori oklevelet. Miskolcon lett gyakorló orvos, ahol részt vett az 1840-ben megalakult Tudós Társ. munkájában. Mint orvos végigharcolta a szabadságharcot, 1849-ben a Kazinczy-hadosztály főorvosa. A szabadságharc leverése után Miskolcon élt. Számos cikke jelent meg 1863-ig a szaklapokban (Magy. Gazda Gazdasági Lapok, Falusi Gazda). Szontagh Gusztáv ösztönzésére megírta alapvető kertészeti munkáját A magyar gazda, mint kertész (I – III., Pest, 1847) címmel. Ez a még feldolgozatlan mű nagy jelentőségű a m. gyümölcstermelés, a pomológiatörténet szakirodalma szempontjából. – F. m. Az orvos viszonyairól (Buda, 1839); Gyümölcsbarát (Pest, 1847); Virágkedvelő (Pest, 1847). – Irod. H. Szabó Béla: T. M. miskolci orvos és 1847-ben megjelent nagy jelentőségű kertészeti munkája (Észak- Magyarország 1967. 22. sz.).