Kezdőlap

Tóth Ágoston Rafael (Marcali, 1812. okt. 24.Graz, 1889. jún. 9.): hadmérnök, térképész, honvéd ezredes, az MTA l. tagja (1871). Tanulmányait a bécsi hadmérnöki ak.-n végezte (1831). A szabadságharc kitörésekor a honvédség kötelékébe lépett. Előbb Kolozsvár, majd Beszterce parancsnokává nevezték ki ezredesi rangban. Később a déli hadsereg parancsnoka, ezért Világos után kötél általi halálra ítélték, de ezt kegyelemből 18 évi várbörtönre változtatták. Az 1856-os amnesztia után a Széchenyi-uradalomban nyert alkalmazást, majd vm.-i mérnök, utóbb a keszthelyi gazdasági intézet tanára lett. A kiegyezés után a közmunka- és közlekedésügyi min. topográfiai osztálya – a Honvéd Térképészeti Intézet elődje – megszervezésére és vezetésére kapott megbízást. Közben a tudományegy. katonai tanfolyamának egyik előadója volt. – F. m. A helyszínrajz és földképkészítés történelme, elmélete és jelen állása (Pest, 1868). – Irod. Hollán Ernő: T. Á. emlékezete (MTA Emlék beszédek, VI., Bp., 1890); Irmédi-Molnár László: Felsőszopori T. Á. honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és működése (Bp., 1938); IrmédiMolnár László: Emlékezés a soproni temetőben T. Á. születésének 150. évfordulóján (Soproni Szle, 1963. 1. sz.).