Kezdőlap

Tóth Aurél (Miskolc, 1909. máj. 1.Bp., 1980. júl. 30.): geográfus, főisk.-i tanár. Bp.-en földrajz-történelem szakon végezte egy.-i tanulmányait. 1932-ben földrajz, geológia és leíró csillagászatból bölcsészdoktori, 1933-ban földrajz-történelem szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. 1937-38-ban a Fővárosi Statisztikai Hivatalban dolgozott. 1939-től a dombóvári gimn.-ban, majd 1946-tól a bp.-i Madách Gimn.-ban tanított. 1947-től párhuzamosan bp.-i gimn.-ok földrajztanításának szakfelügyelője is volt. 1950-től a Pedagógiai Főisk. földrajz tanszékén adjunktus, majd docens. 1956-tól a Veres Pálné Leánygimn.-ban tanított, ezzel párhuzamosan 1957-től a Központi Továbbképző Intézet földrajz tanszékén adjunktus. 1964-től az Orsz. Pedagógiai Intézet földrajz tanszékén adjunktus, 1967-től docens, 1971-től főisk. tanár. 1967-től 1971-ig, nyugdíjba vonulásáig tanszékvezető. A Földrajztanítás c. módszertani folyóiratnak éveken át felelős szerk.-je volt. A földrajztanárok számára több ízben nyári egy.-et szervezett, szemléltető eszközöket tervezett és gyártatott, számos oktatófilm forgatókönyvét írta meg. A Magy. Földrajzi Társ.-nak 1954-től haláláig választmányi tagja, az Oktatásmódszertani Szakosztálynak titkára, majd elnöke volt. – F. m.: tankönyvei; 200 földrajzi kísérlet; Készítsd magad c. könyvek. – Irod. Köves József Dr. T. A. 1909-1980 (Földr. Közl., 1981. 3. sz.).