Kezdőlap

Tóth Endre (Hajdúszoboszló, 1899. dec. 7.Debrecen, 1970. nov. 15.): református teológiai tanár. Teológiát Pápán és Utrechtben 1921-23-ban tanult. 1927-ben Pápán teológiai magántanári képesítést, Debrecenben teológiai doktorátust szerzett. 1924-től h., 1927-től r. tanár a pápai teológiai főisk. egyháztörténeti tanszékén. 1942-ben a debreceni egy. magántanárrá habilitálta. 1947-től a debreceni egy. teológiai fakultásán az egyháztörténet ny. r. tanára, 1950-től a teológiai ak. tanára. – F. m.: A pápai ref. egyházmegye története (Pápa, 1927); Mándi Márton István élete (Pápa, 1931); Pápa megyei város múltja, jelene és környéke (Pápa, 1936); A belsősomogyi ref. egyházmegye Mária Terézia korában (Kaposvár, 1940); A pápai ref. egyház története (Pápa, 1941); Részletek XX. századi egyháztörténetünkből (Debrecen, 1960). – Irod. Csohány János: Dr. T. E. (Ref. Egyház, 1971); Módis László: Emlékezés Dr. T. E. professzorra (Képes Kálvin Kalendárium az 1972. évre, Bp., 1971).