Kezdőlap

Tóth Ferenc (Vörösberény, 1768. nov. 19.Pápa, 1844. szept. 2.): ref. püspök, egyházi író. 1801-től a pápai kollégiumban hittanár, 1817-től pápai lelkész, 1823-ban esperes, 1827-től a dunántúli egyházkerület püspöke. A göttingeni egy.-en 1830-ban teológiai doktori oklevelet nyert. 1834-ben Pápán a kollégiumban jogi tanszéket és nyomdát alapított. – F. m. Homiletika (Győr, 1802); Keresztyén hittudomány (Győr, 1804); A pápai református szent eklésiának rövid históriája (Komárom, 1808); Keresztyén erkölcstudomány (Pest, 1817).