Kezdőlap

Tóth György (Marossárpatak, 1890. nov. 8.Bp., 1978. jan. 3.): magántisztviselő. Az I. világháború végén kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1919-ben tagja lett az MSZDP-nek. A Tanácsköztársaság bukása után, 1920–24-ben az MSZDP-ben az Antialkoholista Munkások Szövetségében, majd a Gyermekbarátok Egyesületében tevékenykedett. Részt vett a baloldali szociáldemokrata ellenzék munkájában. 1924-ben házasságot kötött Hámán Katóval, s bekapcsolódott az illegális mozgalomba. Tagja lett az MSZMP-nek (1925), majd a párt központi pénztárosa volt. 1925-ben a Rákosi-per során letartóztatták, szabadlábra kerülése után egy pártakcióban való részvétele miatt a rendőrség a toloncházba vitte, és 3 havi fogházbüntetést kapott. 1926-tól rendőri felügyelet alatt állt; 1927-ben letartóztatták. Szántó Zoltán és társai perében az MSZMP-ben való tevékenykedéséért és az illegális mozgalom résztvevőivel való kapcsolata miatt 2 év és 5 hónapi börtönre ítélték. Szabadulása után a Vörös Segélyben dolgozott. 1934-ben feleségével együtt ismét elfogták; kommunista szervezkedésben való részvétele miatt 1934-ben 5 havi fogházra ítélték. Felesége halála (1936) után házasságot kötött Szerémi Borbálával (1942). A II. világháború alatt munkaszolgálatra hívták be. Megszökött és illegalitásban élt 1945-ig, majd Angyalföld közigazgatásának és a hivatali munka megszervezését bízták rá. Az MKP megalakulásakor a Bp., XIII. ker.-i pártbizottság vezetőségi tagjává választották, és a párt Központi Ellenőrző Bizottságának (KEB) tagja lett (1946–48). 1947–48-ban a Szikra Nyomda osztályvezetője volt. 1948. máj.-tól a Vakok Egyesületének min.-i biztosa. 1954-ben, nyugdíjazása után visszakerült az MDP apparátusába a KEB munkatársaként.