Kezdőlap

Tóth György (Bölön, 1871. máj. 20.Bp., 1942. febr. 21.): kúriai bíró. Kolozsvárott szerzett jogi doktorátust. 1897-től Déván aljegyző; itt munkatársa volt a Déva és Vidéke c. lapnak. 1901-től bírósági szolgálatot teljesített Nagyszebenben, majd Kolozsvárott. 1922-től a bp.-i táblánál működött. 1925 – 41 között kúriai bíró. – F. m. A döntvény jog (Kolozsvár, 1909); A közbirtokosságok mint jogi személyek (Kolozsvár, 1912); Az unitárius egyház rendszabályai 1626 – 1856 (Kolozsvár, 1922); Az unitárius egyházi törvények gyűjteménye (Kolozsvár, 1922).