Kezdőlap

Tóth János (Nyőgér, 1804. nov.Szeged, 1887. aug. 6.): piarista tanár. A teológiát Nyitrán és Szentgyörgyön végezte. 1826-ban bölcseletdoktorrá avatták a pesti egy.-en, pappá 1828-ban szentelték. Egyévi váci tanárkodás után 1829-től mindvégig Szegeden működött; 1852-ig a piarista líceumban tanár, ezután a tanyai népisk.-k, a tanítóképző és az alreálisk. ig.-ja. 1868-tól a polgári leányisk.-k megszervezésében vett részt. Itt ig. 1873-tól. A népisk. törvény életbe léptetésekor (1868) a tanyai isk.-k felügyelőjévé nevezték ki. Számos cikke jelent meg értesítőkben a tanyai isk.-k problémáiról és a polgári isk. nőnevelés kérdéseiről. – Irod. Diósi Géza: T. J. (Magy. piaristák a XIX. és XX. században, szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)