Kezdőlap

Tóth Lajos (Léva, 1882. dec. 20.Bp., 1957. júl. 1.): ref. teológiai tanár. 1901-1905-ben a pápai ref. teológiai ak.-n, majd Baselban, Bernben és Edinburgh-ban tanult. Hazatérése után segédlelkész volt Garamvezekényben és Nagysallón. 1909-től lelkész Zólyomban, 1920-21-ben hitoktató lelkész Bp.-en. 1921-1947 között, nyugalomba vonulásáig az Ószövetség tanára a pápai teológiai ak.-n. 1921-ben teológiai magántanári képesítést szerzett Pápán, 1931-ben teológiai doktorátust Debrecenben. 1947-től haláláig Bp.-en élt. – F. m. A zólyomi ref. missziói egyház keletkezése és története (Zólyom, 1909); Az Írás kritikai vizsgálása és a ref. theológia összeegyeztethetősége (Pápa, 1927); A páskha eredete és történeti fejlődése (Pápa, 1931); Ószövetségi bevezetés (Pápa, 1933); Az Ószövetség vallása (Pápa, 1938); A főiskolai nyomda története (Pápa, 1939).