Kezdőlap

Tóth László (Tápiószele, 1895. jún. 4.Szeged, 1958. okt. 12.): történész, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészkarán végezte. 1925-ben a bp.-i egy.-en magántanárrá képesítették. Ez évtől 1930-ig Rómában a római Magyar Intézetben végzett kutatásokat, majd az OSZK-ban teljeített szolgálatot. 1935-től a pécsi egy.-en az egyetemes történeti tanszék ny. rk., 1937- től ny. r. tanára. 1940-től a kolozsvári, 1942-től a szegedi egy.-en a közép- és újkori egyetemes történelem ny: r. tanára. 1946 – 47-ben az egy. rektora. Egy ideig a Szegedi Hírlap főszerk.-je. 1947-ben kisgazdapárti képviselő, 1948. nov.-ben lemondott. 1950 től a Szegedi Egyetemi Könyvtárban végzett kutatómunkát, 1955-ben nyugalomba vonult. Munkássága főként politikai és egyháztörténeti irányú volt. – F. m. Fraknói Vilmos (Bp., 1925); Verancsics Faustus csanádi püspök és emlékiratai V. Pál pápához a magyar katholikus. egyház állapotáról (A Bécsi Magy. Tört. Int. Évkve, 1933); Ki és miért hamisította a Szilveszter-bullát? (Turul, 1941).