Kezdőlap

Tóth László (Tard, 1920, okt. 25.Bp., 1978. márc. 31.): tanár, pedagógiai szakíró, a pedagógiai tudományok kandidátusa (1966). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en (1943), a budapesti Lenin Intézetben (1953) és önálló aspiránsként (1962-65) a Szovjetunióban végezte. 1945 után a NÉKOSZ nevelőtanára, majd kollégiumi ig. 1959-től a Munkaügyi Min. 3. sz. kísérleti szakközépiskolájában tanított, 1966-71-ig a Munkaügyi Minisztérium Módszertani Intézetében, ezt követően a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakoktatási Felügyelőségén dolgozott. 1971-től az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) munkatársa. Kandidátusi diszszertációjában a munkára nevelés kérdéskörével foglalkozott. – F. m. A munkára nevelés néhány feltétele és módszere (Bp., 1967); A falu gazdasági és művelődési problémáinak összefüggései (Bp., 1968); A munkához való szocialista viszonyra nevelés néhány feltétele. A magyar szakoktatás helyzete és problémái (Bp., 1971); Pályára nevelés a középfokú szakképző iskolákban (Szerk., Bp., 1974).– Irod. Nekr. (Pedagógiai Szle, 1978. 9. sz.).