Kezdőlap

Tóth Pál (Miskolc, 1843. dec. 6.Miskolc, 1903. okt. 27.): pedagógus. Tanulmányait a sárospataki ref. ak.-n, 1870 – 71-ben a pesti egy. bölcsészkarán végezte. Utána a szatmári ref. gimn. tanára, 1873-tól a miskolci ref. felső leányisk. ig.-ja. Élénken részt vett Miskolc kulturális életében; költeményeket, tankönyveket írt, nevelésügyi, erkölcstani cikkei jelentek meg. – F. m. Erkölcstan (Miskolc, 1882); Gyöngyvirágok (Bp., 1882); Magyar nemzeti irodalomőrténet (Miskolc, 1883); Lórántfy Zsuzsánna (Történeti Kvtár, Bp., 1885); Költemények (Bp., 1892).