Kezdőlap

Tóth Sámuel (Tiszalök, 1838. jún. 27.Debrecen, 1899. ápr. 18.): egyháztörténeti író. Tanulmányait a zürichi, heidelbergi és göttingeni egy.-en végezte. 1866-tól haláláig debreceni teológiai tanár. 1872 – 97-ben a tiszántúli egyházkerület főjegyzője, tagja volt a debreceni és bp.-i zsinatnak. 1881 – 86-ban a Debreczeni Protestáns Lap szerk.-je, az ő szerkesztésében jelent meg Az egyházakat és belhivatalokat legközvetlenebbül érdeklő országos törvények, kormányrendeletek, egyházkerületi rendszabályok és intézkedések kivonatos gyűjteménye (Debrecen, 1875). – F. m. Adalékok a Tiszántúli ev. ref. egyházkerület történetéhez (I – II. füz., Debrecen, 1894); Bécsi tanácskozás a magyarországi protestáns egyház szervezete ügyében (Debrecen, 1894).