Kezdőlap

Tőke István, Vásárhelyi Tőke (? , 1700 előttNagyenyed, 1768): természettudós, tanár. Tanulmányait valószínűleg külföldön végezte; 1725-től 1745-ig a nagyenyedi ref. főisk.-n a filozófia és matematika tanára. 1736-ban adta közre az első mo.-i kísérleti fizikatankönyvet, mely gazdag és színes anyagával nemzetközi viszonylatban is a legkiválóbb korabeli munkák közé sorolható. Művében a kartezianizmus és a kísérleti tapasztalatok, ill. a tudományok újabb eredményeinek összeegyeztetésére törekedett. A tudománytörténet Hatvani István mellett mint a kor egyik legjelentősebb m. természettudósát, könyvét pedig mint az akkori hazai tudományos élet értékes dokumentumát tartja számon. – M. Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalis… (Cibini 1736); Consideratio magnitudinis mundi adspectabilis physico-astronomica… (Nagy-Enyedini 1764). – Irod. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1944).