Kezdőlap

Tőkés Lajos, (Nagyvárad, 1873. ápr. 24.Bp., 1951. szept. 13.): tanár, piarista. Természetrajz-földrajz szakos oklevelét 1898-ban Kolozsvárott nyerte. Rendjének több gimn: ában tanított; 1907-ben a selmecbányai erdészeti főisk.-n a növénytan adjunktusa is volt. Temesvárott megindította és szerk. a Természettudományi Füzeteket. Több tankönyvet is írt. – F. m. Vác és környékének edényes növényzete (Vác, 1899); Ásványhatározó (Bp., 1900); Az elterjedés növénybiológiai alapjelenségei (Temesvár, 1901); Temesvár környékének edényes növényzete (Temesvár, 1905); Levélkulcs a fák és cserjésk…megismeréséhez (Nagykanizsa, 1909).