Kezdőlap

Tömösváry Ödön (Magyaró, 1852. okt. 12.Déva, 1884. aug. 15.): zoológus, rovartani kutató (entomológus), tanár. 1870 – 72-ben a selmecbányai erdészeti főisk.-n tanult. 1877-ig mint erdőmérnök működött. Ezután a kolozsvári egy.-en 1880-ban bölcsészdoktori, 1881-ben természetrajz szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. Közben a marosvásárhelyi ref. kollégiumban a természetrajz h. tanára volt. 1881 nyarán filoxérabiztos, majd 1882-ben a bp.-i filoxéra-kísérleti állomás munkatársa lett. 1883 nyarán az Al-Dunán a kolumbácsit légy tanulmányozása közben új légyfajt fedezett fel, a Thalassomya congregata-t. 1884-ben, közvetlenül halála előtt a kassai gazdasági intézet segédtanárává nevezték ki. Állattani kutatásait a százlábúakkal folytatta, és a Természettudományi Társ. meg is bízta azok monografikus feldolgozásával, amiben korai halála megakadályozta. – F. m. Adatok a Scolopondrellák ismertetéséhez (Bp., 1884); Egy tömegesen tenyésző légyfaj (Thalassomya congregata) (Bp., 1884); A kolumbácsi légy (Bp., 1884). – Irod. Herman Ottó: T. Ö. (Rovartani L. 1885); Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896 (Magyaróvár, 1897).