Kezdőlap

Tömpe András (Bp., 1913. nov. 14.Bp., 1971. dec. 15.): gépészmérnök, diplomata. 1930-ban kapcsolódott be a baloldali politikai mozgalomba. 1931-től a KIMSZ tagja. Mesterei közé tartozott Madzsar József és József Attila. A gimnázium befejezése után nem sokkal letartóztatták és illegális sajtó terjesztése miatt rendőri felügyelet alá helyezték. Ezután segédmunkás, lapokba írt cikkeket Barna Péter néven. 1932 őszétől a brünni műszaki főisk.-n tanult, ahol 1937-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. Brünnben a magyar diákok illegális csúcsszervezetének (EFESZ) vezetője volt s egyben az Egységfront c. lap szerkesztésében is részt vett (1932–35). 1937-ben önkéntesként a spanyol polgárháborús frontra ment. Részt vett az extremadurai, aragoni, ebrói és a kataloniai harcokban. Kétszer is megsebesült. 1938-ban felvették a Spanyol Kommunista Pártba. A vereség után Franciaországban internálótáborba került. 1941-ben Németországon keresztül hazaszökött. Itthon bekapcsolódott az illegális munkába. 1943 elején letartóztatták, de a katonai bíróság bizonyíték hiányában felmentette. 1944 máj.-ában behívták katonának. A frontra érve átszökött a szovjet csapatokhoz és a Nógrádi Sándor vezette partizáncsoport politikai biztosa lett. 1945 után belügyi, diplomáciai és kulturális területen töltött be vezető tisztségeket. 1962-ben mint vezérőrnagy és az MSZMP Központi Bizottsága osztályvezetője, nyugdíjba ment. 1963-tól 1967-ig a Corvina Idegennyelvű Kiadó ig.-ja, majd nagykövet. A M. Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke volt. Öngyilkos lett. – Irod. Baktai Ferenc: Akik mertek (Bp., 1970); Nagy Péter: Emléksorok egy gránittömbre (Kortárs 1972. 12. sz.); Kardos György: T. A. (Élet és Irod., 1972. jan. 1.); Vadász Ferenc: Legenda nélkül (Bp., 1975).