Kezdőlap

Töreky Géza (Baja, 1873. máj. 1.München, 1961): a Kúria elnöke. Jogi tanulmányai után 1896-tól bírósági tisztviselő; 1900-tól alügyész, majd 1903 – 15 között az igazságügymin.-ban teljesített szolgálatot; 1915-től ítélőtáblai, 1921-ben kúriai bíró. 1922-től a bp.-i büntető törvényszék alelnöke, 1926-tól elnöke. A Horthy-rendszer igazságszolgáltatási apparátusának hírhedt képviselője volt. Számos nagy politikai büntetőperben ítélkezett, többek között a tanácshatalom bukása után is. A rögtönítélő bíróság elnökeként ítélte halálra és végeztette ki Sallai Imrét és Fürst Sándort 1932. júl. 29-én. 1934-től a Kúria másodelnöke, 1937 – 44 között a Kúria elnöke, 1935-től tagja a felsőháznak. A visszavonuló német csapatokkal a felelősségre vonás elől nyugatra menekült.