Kezdőlap

Török Lajos (Tiszadorogma, 1929. dec. 4.Bp., 1984. szept. 3.): jogász, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1970): Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa volt. Emellett az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) Állam- és Jogtudományi Kara államigazgatási jogi tanszékén 1971-től adjunktus, 1978-tól haláláig docens. 1962-től a Belkereskedelmi Minisztérium Kereskedelemszervezési és Fejlesztési Bizottsága Évkönyvét, 1977-től a Jogtudományi Értekezéseket szerkesztette. – F. m. Az automata kereskedelem (Pál Lászlóval, Bp., 1964); Az árubemutatás, a bolton belüli vevőáramlás és a forgalom összefüggései (Pál Lászlóval és Selmeci Lajossal, Bp., 1965); Shopping centerek létesítése (Hollay Györggyel és Pál Lászlóval, Bp., 1966); A gazdasági társulások formái és szerepük az áfész-ek egymás közötti, valamint az áfész-ek és más gazdálkodó szervezetek együttműködésében és hatékonyságának növelésében (Kádár Istvánnal, Bp., 1982).