Kezdőlap

Török Pál (Alsóvárad, 1808. jún. 29.Bp., 1883. okt. 7.): ref. püspök. ~ József orvos bátyja. A teológiát Debrecenben végezte. 1832-ben rektor Kisújszálláson, 1839-ben Pesten választották meg lelkésznek. 1851-ben főesperes, 1860-ban a dunamelléki egyházkerület püspöke lett. 1842-ben Székács Józseffel együtt megindította a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot. Ő alapította a pesti ref. teológiai intézetet 1855-ben és a ref. főgimn.-ot. Neves egyházi szónok volt. – F. m. Korrajzok a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület életéről (Pest, 1858); Gróf Széchenyi István érdemei… (Pest, 1860). – Irod. Kiss Áron: T. P. élete (Bp., 1904); B. Pap István: T. P. emlékezete (a Bp. i IX. ker. ref. főgimn. ért. 1905 – 06).