Kezdőlap

Török Pál (Kolozsvár, 1885. febr. 1.Bp., 1943. nov. 22.): történész. Az egy.-et Bp.-en végezte mint az Eötvös-kollégium tagja, 1909-ben doktorált és a győri felső kereskedelmi isk. tanára lett. 1934-től az MTA könyvtárosa haláláig. 1935-ben a bp.-i egy. magántanára, a Protestáns Szemle szerk.-je több éven át. Sokat foglalkozott a 16. sz. első felének diplomáciatörténeti problémáival, főleg magyar-török és Habsburg-török viszonylatban. A Bécsben őrzött konstantinápolyi követjelentésekből összeállított kéziratos munkáját az OSZK őrzi. – F. m. A nemesi vármegye megalakulása (Kolozsvár, 1907); A mohácsi vész diplomáciai előzményei (Mohácsi Emlékkv, Bp., 1926); A Habsburgok első isztambuli rezidense (Bp., 1929); 1. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai (Akad. Ért. a tört. tud. köréből, 1930); Magyarország történelme (Bp., 1943).