Kezdőlap

Török Zoltán (Marosvásárhely, 1893Kolozsvár, 1963. ápr. 2.): geológus, egyetemi tanár. Egy.-i tanulmányait Kolozsvárott végezte, hol Szádeczky-Kardoss Gyula mellett volt gyakornok. Részt vett az I. világháborúban. 1919-ben Déván, majd Segesváron volt középisk. tanár. 1942-től a kolozsvári gyakorló gimn.-ban működött, egyben a kolozsvári egy. tb. tanársegédje és a bp.-i Földtani Intézet külső munkatársa volt. A II. világháború után a kolozsvári Bolyai Egy.-en a földtani tanszék tanárává nevezték ki. A kolozsvári román és magyar egy. egyesítésekor nyugalomba vonult, de tudományos működését haláláig folytatta. Munkásságának központjában az erdélyi harmadkori vulkáni hegységek, különösen a Kelemen-havasok tanulmányozása állott. – F. m. A komplex fáciesek módszerének elméleti és gyakorlati kérdései Kelemen-havasok (Kolozsvár, 1944). – Irod. Székyné Fux Vilma: T. Z. emlékezete (Földtani Közl. 1964. 4. sz.).