Kezdőlap

Tötössy Béla (Billéd, 1854. aug. 5.Bp., 1923. szept. 2.): matematikus, műegyetemi tanár, a MTA l. tagja (1899). A zürichi műegy.-en végezte tanulmányait és kezdetben ott is működött. 1882-től a bp.-i műegy.-en a matematika repetítora. A műegy.-en a magántanári képesítés megszerzése után 1889-ben az ábrázoló geometria ny. rk., 1893-ban ny. r. tanárává nevezték ki. 1899-ben a kolozsvári egy. tb. bölcsészdoktori címmel tüntette ki. Sajtó alá rendezte Bolyai Farkas Tentamenjét és az Appendix második kiadását. – F. m. Über die Fläche vierter Ordnung mit Cuspidalkegelschnitt (Mathem. Annalen, XIX.). – Irod. Szily Kálmán: T. B. (Technika, 1923. 7 – 10. sz.); Szily Kálmán: T. B. (Akad. Ért. 1924).