Kezdőlap

Töttössy Miklós (Osztroluka, 1881. dec. 5.Bp., 1967. okt. 14.): r. k. pap, egyházi író, pápai prelátus, prépost. Teológiai tanulmányainak elvégzése után 1904-ben szentelték pappá. 1904-23-ban Bp.-középferencvárosi plébános. Ő kezdeményezte a Szt. Vincetemplom építését. – F. m. Hittan, erkölcstan, hitvédelem (Bp., 1920); A Bp.- Szt. Vince egyházközség alapítása (Bp., 1940).