Kezdőlap

Trautmann Henrik (Stájerlak, 1863. júl. 8.Bp., 1932. dec. 16.): közgazdász, egyetemi tanár. Egy.-i tanulmányainak beíejezése után Bp.-en 1884 – 89-ben a Röser-féle kereskedelmi isk.-ban tanított. 1890 től a fővárosi felsőkereskedelmi isk., 1896-tól a Kereskedelmi Ak. és a felsőkereskedelmi isk. tanárképző intézet tanára. 1921-ben a Kereskedelmi Ak. ig.-ja, 1923-ban a felsőkereskedelmi isk.-k főig.-ja, 1926-ban a bp.-i egy. közgazdaságtudományi karán az üzemgazdaságtan ny. r. tanára. Hosszabb időn át szerk. a Kereskedelmi Szakoktatás c. folyóiratot. – F. m. A könyvvitelrendszer újabb alakzatai a fizetések nagy folyamatában (Bp., 1890); Kereskedelmi könyvvitel (I – II., Bp., 1891 – 1893); Kereskedelmi ismeretek (Bp., 1896); Magyar kettős könyvvitel (Bp., 1897); A könyvvitel tankönyve (Bp., 1901); Folyószámlák (Bp., 1903); Ipari könyvviteltan (Bp., 1905); Kereskedelmi alapismeretek (Kuntner Róberttel, Bp., 1925).