Kezdőlap

Treiber János (Debrecen, 1913. máj. 4.Kolozsvár, 1975. nov. 7.): geológus. A kolozsvári egyetemen 1937-ben tanári oklevelet szerzett, 1941-től ugyanott az ásvány- és földtani tanszéken gyakornok, tanársegéd, majd docens. Főként a szerkezeti kőzettannal foglalkozott. Több munkája jelent meg az erdélyi Kelemen-havasok, a Görgényi-hegység és a Hargita földtani szerkezetéről, vulkanológiájáról, kőzettanáról. Ásvány-kőzettani és kémiai vizsgálatok alapján különítette el a vulkáni kitörések egyes fázisait. Vizsgálta e hegységek agyagásványos zónáit, ásványosodását, az Erdélyi-medence agyagos üledékeit, talajait. 1949–1973 között 51 cikke, könyve jegyzete jelent meg, nagyobb részben román nyelven. – F. m. Marosfő környékének geológiája (Studii Cerc. de Geol. şi Geogr., 1958); Petrografia rocilor eruptive şi metamorfice (Bucuresti, 1963). – Irod. Székyné Fux Vilma: T. J. emlékezete (Földtani Közlöny, 1976.).