Kezdőlap

Tunyogi Csapó József (Kémer, 1790. okt. 24.Kolozsvár, 1865. ápr. 24.): jogtanár, az MTA l. tagja (1832). 1816-ban ügyvédi oklevelet nyert. Utána a kolozsvári kir. kormányszéknél működött, 1820-tól az ottani ref. főisk. tanára, 1823 – 1838-ban egyúttal rektora. 1824 ben Kolozs vm.-i táblabíró lett. 1834-ben Közép-Szolnok vm. ogy: i követe, az ogy.-ről naplót szerk. 1847-től sokat foglalkozott a selyemhernyótenyésztéssel. E témakörrel foglalkozó számos cikke jelent meg a folyóiratokban és száklapokban. Kéziratban maradt 12 kötet történelmi okmánygyűjteménye. – Irod. Szilágyi Ferenc: Emlékbeszéd (Értekezések a tört. tud. köréből, Pest, 1867).