Kezdőlap

V. Kovács Sándor (Bp., 1931. dec. 22.Bp., 1986. dec. 2.): irodalomtörténész. A bp.-i tudományegy.-en szerzett magyar könyvtár szakos diplomát. Néhány évig középiskolai tanárként működött, majd az Eötvös Kollégium könytárának munkatársa lett. 1957-ben az MTA Irodalomtudományi Intézetébe került. Kutatásainak középpontjában a régi magyar irodalom kérdései állottak. Részt vett A magyar irodalom története c. akadémiai kézikönyv munkálataiban, a 1964-ben megjelent első kötet egyik szerzője volt. Munkatársa volt A magyar irodalomtörténet bibliográfiája első kötetének is (Bp., 1972). Az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat szerkesztési munkálataiban 1960-tól kezdve vett részt. 1973-ban kapcsolódott be a Magyar Könyvszemle szerkesztésébe; a szerkesztőbizottságnak haláláig tagja volt. 1977-től az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) régi magyar irodalom tanszéknek tanáraként tevékenykedett. – F. m. Magyar humanisták levelei (Bp., 1971); Janus Pannonius munkái latinul és magyarul (Bp., 1972); Janus Pannonius (tan., Bp., 1975); Régi magyar olvasókönyv (Bp., 1977); Temesvári Pelbárt válogatott írásai (Bp., 1982); A magyar középkor irodalma (Bp., 1984); Tar Lőrinc pokoljárása (Bp., 1985); Mátyás király levelei 1460-1490 (Bp., 1986); Eszmetörténet és régi magyar irodalom (Bp., 1987). – Irod. Kókay György (M. Könyvszle., 1987. 2. sz.); Tarnai Andor (Irod. tört. Közl., 1987-88. 3. sz.).