Kezdőlap

Váczy János (Kecskemét, 1859. dec. 3.Kecskemét, 1918. aug. 1.): irodalomtörténész, az MTA l. tagja (1908). Az egy.-et Bp.-en végezte. 1883-ban tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1883-tól az Egyetemi Könyvtár, 1887-től az OSZK hírlaptárának tisztviselője. 1891-től haláláig bp.-i gimn. tanár. Az MTA megbízásából sajtó alá rendezte Kazinczy Ferenc levelezését 21 kötetben (Bp., 1890 – 1912). Pozitivista szemléletű írói életrajzai, irodalomtörténeti forráskiadványai jelentős 18. sz. végi és 19. sz. eleji anyagot tártak fel. – F. m. Haller János és Hármas históriája (Bp., 1883); Berzsenyi Dániel életrajza (Bp., 1895); A magyar nemzeti irodalom története (Bp., 1902); Kazinczy Ferenc életrajza (Bp., 1909); A nyelvújítás győzelme (Bp., 1909); Tompa Mihály életrajza (Bp., 1913); Kazinczy Ferenc és kora (I., Bp., 1915); Tompa Mihály emlékezete (Bp., 1918). – Irod. Kuncz Aladár: V. J. (Nyugat, 1909); Pintér Jenő: V. J. (MTA Emlékbeszédek, XX); V. J. (Századok, 1918).