Kezdőlap

Vágvölgyi Tibor (Rákospalota, 1911. ápr. 3.Bp., 1983. nov. 20.): pártmunkás, kiadói vezető. 1930-tól az MSZDP tagja. 1931-35-ben alkalmi munkás, 1935-40-ben az MSZDP Országos Ifjúsági Bizottságának (OIB) titkára, közben 1937 végétől 1938. márc.-ig szellemi szükségmunkás. 1944-45-ben illegalitásban élt. 1945-48-ban az SZDP pártvezetőségi tagja, oktatási titkára, majd bp.-i végrehajtó bizottsági titkára. 1948-ban az MDP Nagybudapesti Bizottságának titkárh.-e, 1948-51-ben a Munkásmozgalmi Intézet ig. h.-e. 1952-ben történelem szakos tanári diplomát szerzett a bp.-i tudományegy.-en. 1951-52-ben a Közoktatásügyi Kiadó Vállalat ig. h.-e. 1952-től a Tankönyvkiadó Vállalat ig. h.-e, 1955-től nyugalomba vonulásáig (1973) ig.-ja. 1948-56-ban az MDP Központi Vezetőségének, 1970-1980 között az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja. 1945-53-ban ogy.-i képviselő volt. – F. m. Pártépítés-országépítés. A magyar dolgozók szabadságharcának tűzvonalából (Bp., 1946); A Rákóczi forradalom története (Bp., 1948); A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma (Bp., 1968; szlovénül: Ljubljana, 1975).