Kezdőlap

Vahot Imre, Vachott (Gyöngyös, 1820. febr. 25Budaújlak, 1879. febr. 11.): szerkesztő, író, színműíró, Vachott Sándor öccse. Eperjesi tanulmányai idején a Lovassy László és társai elítélése elleni tiltakozó fáklyásmenet szervezéséért rövid időre bebörtönözték. Első írásai a Rajzolatokban jelentek meg 1837-ben. 1838-ban Pestre költözött, írásait az Athenaeum és a Figyelő közölte. 1842 – 43-ban Kossuth Pesti Hírlapjában az újdonsági és művészeti rovatot vezette. Cikkeiben síkraszállt a Nemzeti Színház és a m. színjátszás ügyéért. Kossuth politikájának szolgálatában 1843-ban Pozsonyban kiadta az Országgyűlési Almanachot. 1844-től átvette a Regélő Pesti Divatlap szerkesztését, kiadását Pesti Divatlap címen folytatta. Támogatta a fiatal írókat, Petőfi egy évig a lap segédszerk.-je volt, bár később ellentétbe került ~tal. 1848 végéig adta ki lapját, most már Budapesti Divatlap címmel, s ennek mellékleteként 1848. júl.-tól dec.-ig szerk. a Nemzetőr c. politikai hetilapot, amelyben már nyíltan Petőfi radikális-plebejus nézetei ellen fordult. A szabadságharc bukása után rövid időre bebörtönözték. 1857 – 62-ben a Napkelet e. hetilapot szerk. Emlékiratait (1880), valamint Petőfi-életrajzát (Petőfi Sándor élete és művei, Bp., 1884) halála után fia adta ki. – Irod. Mikszáth Kálmán: V. I. bácsi (Szegedi Napló, 1879. febr. 25.); V. I. (Magyarország és a Nagyvilág, 1879. 131. sz.); V. I. (Vasárnapi Újság, 1879. márc. 2. sz.); Stiller Kálmán V. I. (Eger, 1913:)