Kezdőlap

Vajda Imre (Bp., 1900. júl. 24.Bécs, 1969. aug. 30.): közgazdász, egyetemi tanár, államtitkár, az MTA l. tagja (1967). Diákként tagja volt a Galilei Körnek. 1917-ben belépett az MSZDP-be. A Tanácsköztársaság idején munkástanácstag, majd századparancsnok volt a Vörös Hadseregben. A proletárdiktatúra bukása után Ausztriába emigrált és az osztrák SZDP tagja lett. 1922-től a bécsi egy.-en tanult. Ebben az időben az emigráns m. szociáldemokraták Világosság-csoportjában tevékenykedett. Részt vett az 1934. febr. 12–16-i bécsi fölkelésben, a vereség után Ernst Fischer csoportjával együtt csatlakozott az Osztrák Kommunista Párthoz, melynek rövidesen központi bizottsági tagja lett. 1936-ban illegális tevékenység miatt letartóztatták, hathónapi börtön után az osztrák kormány kiutasította Ausztriából, de csak 1938. márc. után tért vissza Mo.-ra. Itthon az MSZDP baloldalának lett egyik vezetője. 1944. márc. 19., a német megszállás után munkatáborba hurcolták. 1945. ápr.-tól az SZDP központjában értelmiségi titkár, az orsz. pártvezetőség tagja (1945–1948); 1945–47-ben kereskedelmi és szövetkezetügyi államtitkár volt. 1948–50-ben az Orsz. Tervhivatal elnöke. Mint baloldali szociáldemokratát a két munkáspárt egyesülésekor az MDP Politikai Bizottságának tagjává választották (1948–50) és ogy.-i képviselő lett, a M. Közgazdaságtudományi Egy.-en egy.-i tanárrá nevezték ki. 1949–50-ben a Belkereskedelmi Min. államtitkára. 1951-ben hamis vádak alapján letartóztatták és elítélték. 1956-ban szabadult, ekkor rehabilitálták és visszaállították párttagságát. 1957. szept.-től 1965-ig, nyugdíjazásáig a bp.-i Marx Károly Közgazdaságtudományi Egy. tanszékvezető tanára volt. 1963-tól a M. Közgazdaságtudományi Társ. elnöke, az MSZMP Központi Bizottsága közgazdasági munkaközösségének tagja volt. Részt vett a gazdaságirányítási rendszer reformjának előkészítésében, a nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztésében. E témakörből több publikációja jelent meg, s számos előadást tartott. Ausztriai előadó útján halt meg. – F. m. Nemzetközi kereskedelem (Bp., 1959); Szocialista külkereskedelem (Bp., 1963); Magyarország és a világ kereskedelme (Bp., 1965); The Role of Foreign Trade in Socialist Economy (Bp.; 1965). – Irod. Dr. V. I. (Népszabadság, 1969. aug. 31.); Dr. V. I. (Közgazd. Szle, 1969. 10. sz.); Bognár József: V. I. (Magy. Tud., 1970. 1. sz.); Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Mo.-on, 1945–1947 (Bp., 1975); Jakab Miklós: Társadalmi változás és a m. értelmiség 1944–1948 (Bp., 1979); Marosán György: Egy kiváló marxista értelmiségiről (Kritika, 1979. 9. sz.).