Kezdőlap

Vajda Pál (Bp., 1907. dec. 10.Bp., 1982. jún. 8.): technikatörténeti szakíró. Középisk.-it Bp.-en végezte. Négy félévet hallgatott a berlini Technische Hochschulében. 1934-ben a párizsi Sorbonne-on filozófiai doktorátust szerzett. Párizsi tartózkodása alatt sajtótudósító irodája volt (Service International de Presse), amely nemcsak a francia sajtót látta el szöveg- és képanyaggal, hanem több Franciao.-on kívüli lapot is. Külföldi tartózkodása alatt érdeklődése mindinkább a technikatörténet felé irányult. Egy.-i tanulmányai befejezése után hazatért Bp.- re és itt az Orsz. Közművelődési Szövetségnél (Tanácsnál) kezdte meg munkáját. A Vasárnapi Könyv c. népszerű tudományos hetilap cikkírója, majd h. szerk.-je volt 1944-ig. Részt vett a Technikai és Tudományos Tudósító (Sajtótudósító) szerk.-ében, munkatársa volt a Rádióhallgatók Lexikonának, 1937-38-ban felelős szerk.-je a rendőrség által 1938-ban betiltott Világirod. Szemlének, bp.-i levelezője az amszterdami International Press Correspondentije sajtóirodának és a svájci Schweizerische Korrespondenzbürónak. 1952-57-ig az Élet és Tudomány levelezési rovatának társszerk.-je, 1958-ig a Hungarian Foreign Trade műszaki rovatvezetője, majd munkatársa a Kereskedelmi Kamarának és az Orsz. Találmányi Hivatalnak. 1963-tól külső munkatársa a Műszaki Emlékeket Nyilvántartó és Gyűjtő Csoportnak és az ebből 1973-ban kialakult Orsz. Műszaki Múz.-nak. Az utóbbi intézmény kiadásában 1963-tól megjelenő Technikatörténeti Szemle szerk. bizottságának tagja, majd 1973-tól haláláig szerk.-je. – Első könyve, a Mesél a hangszóró 1939-ben jelent meg a Közművelődési Könyvtár c. sorozat első köteteként. Széles körű technikai és művelődéstörténeti munkásságának alapvető művei a Magyar feltalálók (1943), a Nagy magyar nevelők (1957), a Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958) és a Mai magyar találmányok 1945-1965 (1965). Számos tanulmánya, cikke jelent meg az 1930-as évek közepétől haláláig szaklapokban, szakfolyóiratokban. Tanulmányai és könyvei mellett több tudomány- és technikatörténeti bibliográfiát állított össze. Fiatal éveiben elbeszéléseket, kisregényeket is írt, egyes esetekben Vajda Pál R. (második utóneve: Rezső), illetve Paál Rezső írói álnéven. Tagja volt az MTA Műszaki Tudománytörténeti Bizottságának, a Kohászati Történeti Bizottságnak, a MTESZ Múz. és Technikatörténeti Bizottságnak, a Magy. Pen Clubnak, a Magy. Újságírók Orsz. Szövetségének, a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társ.) központi műszaki szakosztályának stb. – M. Mesél a hangszóró (Bp., 1939); Emlékezzünk régiekről (Bp., 1942); A százéves Lánchíd (Bp., 1942); Magyar feltalálók. Négy évszázad 46 technikusa (Bp., 1943); Akik százezreknek adtak kenyeret (Bp., 1943); Halál hull az égből. A légibombázás története (Bp., 1944); A Lánchíd története (Bp., 1948); Az utolsó futár (r., Bp., 1948); Oroszok a magyar szabadságharcról. Adalékok a szabadságharc orosz nyelvű bibliográfiájához (Bp., 1949); A Szovjetunió és a Szovjet Hadsereg gazdasági segítsége Magyarországnak, 1945 (Bp., 1950); Nagy magyar feltalálók (Bp., 1952, 1958); Magyar tudósok, magyar találmányok (Bp., 1955); Nagy magyar nevelők (Bp., 1957); Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Fizikatörténet életrajzokban (Bp., 1960); A hetvenöt éves transzformátor (Bp., 1961); A magyar villamosipar (bibliográfia) (Bp., 1963); A magyar alumíniumipar (bibliográfia) (Bp., 1963); A magyar hídépítés (bibliográfia) (Bp., 1964); Magyar hidak – magyar hídépítők. A hídépítés magyar úttörői (Bp., 1964); Mai magyar találmányok (1945-1965) (Bp., 1965); Magyar alkotók – Creative Hungarians (Bp., 1975); Asbóth Oszkár (szerk., minikönyv Bp., 1978); Bánki Donát-Csonka János és a benzinmotor (minikönyv, Bp., 1979); Déri Miksa- Bláthy Ottó-Zipernowsky Károly és a transzformátor (minikönyv, Bp., 1981); Eötvös torziós inga (Bp., 1983); – Irod. Móra László: V. P. (1907-1982) (Könyvtáros, 1982. 10. sz.); Szabadváry Ferenc: V. P: halálára (Magy. Nemzet, 1982. jún. 30.); Pénzes István: Dr. V. P. emlékezete (Gépipar, 1982. 12. sz.); Batári Gyula: V. P. (Műszaki Élet, 1983. jan. 6.); Szabadváry Ferenc: Dr. V. P. (1907-1982) (Technikatörténeti Szemle, 1982. 13. sz., műveinek bibliográfiájával).