Kezdőlap

Vajdakamarási Lőrinc (16. sz.): erdélyi unitárius prédikátor, széphistória-szerző. Gyerővásárhelyen működött, de 1597-ben a kolozsvári zsinat megfosztotta papi tisztségétől; állítólag éktelen beszédével megbotránkoztatta a hivőket. Jázon kir. házasságáról írt széphistóriákat, s fennmaradt egy utolsó ítéletről szóló verse. – M. Igen szép história a Jason királynak házasságáról (Kolozsvár, 1581). – Irod. Kelemen Lajos: V. L. pap (Erdélyi Irod. Szle, 1929).