Kezdőlap

Válaszuti György (16. sz.): unitárius lelkész. 1571-ben a kolozsvári isk. szeniora, innen került valószínűleg a következő évben Dunántúlra. 1 574-től Pécs másodlelkésze, 1588-ban vezető lelkésze. Dávid Ferenc híve volt. Az ún. pécsi disputáról szóló, számos értékes kortörténeti adatot tartalmazó kéziratában Skaricza Máté ráckevei kálvinista prédikátorral 1588. aug. végén az unit. és ref. hittételekről folytatott vitáját írta le. Részleteit Jankovich Miklós közölte (Tudományos Gyűjt. 1829). Állítólag ő a szerzője a Válaszuti Komédiának is. – Irod. Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyarországon (Kolozsvár, 1891); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Kardos Tibor: Régi magyar drámai emlékek (I., Bp., 1960).