Kezdőlap

Valentiny Antal (Samac, 1883. ápr. 1.Kolozsvár, 1948. jún. 26.): romániai magyar irodalomtörténész, nyelvész, bibliográfus. Középiskoláit Kalocsán és Szegeden, az egyetemet Kolozsvárott végezte, görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett 1909-ben. 1901-től a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, 1920-ról főkönyvtáros, 1940-től ig. 1942-ben nyugdíjazták. Román-magyar és magyar-román szótára 1925-1927-ben jelen meg Kolozsvárott, 1924-ben publikálta Tüzetes román alaktan c. munkáját. Bónis Györggyel együtt adta ki Jacobinus János erdélyi kancellár formuláskönyvét (Kolozsvár, 1947). 1934-től az Erdélyi Tudományos Füzetekben közreadta Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája c. összeállítását 1939-ig. – F. m. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványainak könyvészeti leírása 1859-1934 (Kolozsvár, 1934); Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója 1874-1917. 1930-1937 (Kolozsvár, 1942). – Irod. Szabó T. Attila (Erdélyi Múzeum, 1943. 3-4. sz.); Péter Vass Ferenc (Korunk, 1980. 7. sz.).