Kezdőlap

Valkó Arisztid (Bp., 1905,. jan. 29.Bp., 1988. jún. 7.): helytörténész, régész, művészet- és zenetörténész, jogász. 1928-33-ban a bp.-i tudományegy.-en szerzett jog- és államtudományi doktorátust, a bölcsészettudományi karon művészettörténetből végbizonyítványt, s Toldy Lászlónál zenetörténetet hallgatott. 1924-től tisztviselő Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-nél, 1936-43-ban városi aljegyző Vácott, 1943- 48-ban miniszteri titkár a Honvédelmi Minisztériumban. 1952-1962 között kutatásokat végzett az Iparművészeti Múzeum, az Orsz. Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Galéria számára. 1962-től nyugdíjazásáig (1970) a Magy. Mezőgazdasági Múzeum munkatársa volt. 1970-től haláláig az MTA Zenetudományi Intézetének megbízásából az Orsz. Levéltár zenetörténeti anyagát kutatta és dolgozta fel. Jelentősek a Solymár és a solymári vár történetét feldolgozó, ill. a fertődi Esterházy kastélyra vonatkozó tanulmányai, valamint Haydn-, Liszt- és Erkel Ferenc- kutatásai. F. m. Régészeti és történeti emlékek Pest vármegye területén (Bp., 1939); Fertőd mesteri művészei 1720-1768 között (Művészettörténeti Értesítő, 1955); Haydn magyarországi működése a levéltári akták tükrében (Zenetudományi Tanulmányok, Bp., 1957, 1960); Erkel Ferenc hivatali működésével kapcsolatos akták (Magyar Zene, 1961); A Liszt-család a levéltári iratok tükrében (Magyar Zene, 1961); Levéltári adatok Mosonyi Mihály életrajzához és emlékének megörökítéséhez (Zenetudományi Tanulmányok, 1973); Újabb adatok a fertődi kastély építéstörténetéhez (Ars Hungarica, 1982); A százéves Operaház válogatott iratai (Kiad. Bp., 1984).